Εσπερινό Γενικό Λύκειο Δράμας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ


Φοιτήστε παράλληλα με τις υποχρεώσεις σας και αλλάξτε τη ζωή σας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Προθεσμίες εγγραφών.

Οι εγγραφές στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ, γίνονται κάθε χρόνο το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 μ.μ. ? 10.35 μ.μ., στο Διδακτήριο του Εσπερινού ΓΕΛ , που στεγάζεται στους ίδιους χώρους με το 2οημερήσιο Γυμνάσιο, απέναντι από το γήπεδο της Δόξας Δράμας.

Μετεγγραφές από και προς Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια επιτρέπονται ως τις 31 Μαρτίου. Μετεγγραφές από και προς ΕΠΑΛ επιτρέπονται ως τις 15 Οκτωβρίου.

2. Δικαιούχοι εγγραφής

Ενήλικοι άνω των 18 ετών εργαζόμενοι ή μη.

Ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές (16 έως 18 ετών)

ΝΟΜΟΣ 4186 /2013, ΆΡΘΡΟ 45, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Εγγράφονται ακόμα άνεργοι μαθητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση, προκειμένου η απόκτηση απολυτηρίου από τους εν λόγω μαθητές να διευκολύνει την εξεύρεση εργασίας.

Άτομα που έχουν ενταχθεί κι έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης , έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται σε κατατακτήριες απολυτήριες ή προαγωγικές εξετάσεις στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τους κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες (νόμος που τους δίνει το δικαίωμα να εξεταστούν χωρίς να έχουν παρακολουθήσει το σχολείο, λόγω ένταξής τους σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης).

3. Δικαιολογητικά 1ης εγγραφής και μετεγγραφής

  • Αίτηση
  • Τίτλος εισόδου (απολυτήριο γυμνασίου, υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής, πτυχίο )
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία φωτογραφία
  • Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη ή βεβαίωση απασχόλησης από δημόσια υπηρεσία ή ισχύουσα κάρτα ανεργίας.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας για τη γυμναστική (μόνο για την Α΄ και β΄ τάξη)
  • Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους μαθητές κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης.

 

4. Κατανομή σε τάξεις

Στην Α΄ τάξη:

Εργαζόμενοι μαθητές, απόφοιτοι γυμνασίου που είναι πάνω από 16 ετών

Απόφοιτοι γυμνασίου άνω των 18 ετών εργαζόμενοι ή μη.

Μητέρες με ανήλικα τέκνα (απόφοιτοι γυμνασίου)

Στη Β΄ τάξη:

Όσοι έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Στη Γ΄ τάξη:

Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Όσοι έχουν προαχθεί από τη Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Όσοι έχουν προαχθεί από τη Α΄ τάξη Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (μετεγγραφή)

Μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ

Όσοι έχουν προαχθεί από τις Α΄ και Β΄ τάξεις Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ.

Απόφοιτοι παλαιών Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ. που πήραν το πτυχίο ειδικότητας (όχι απολυτήριο).

Όσοι έχουν προαχθεί από τον Α΄ και Β΄ κύκλο των Τ.Ε.Ε.

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. , Τ.Ε.Σ. και Ο.Α.Ε.Δ.

Στη Δ΄ τάξη:

Όσοι έχουν προαχθεί από τη Γ? τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Όσοι έχουν απορριφθεί από τη Γ? τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ)

Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β? τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ εκτός κι αν συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

Είναι πάνω από 25 ετών

Είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις πρωινές ώρες

Απεβίωσε ένας από τους γονείς μετά την αποφοίτησή του από τη Β? τάξη

Παρουσιάστηκε σε έναν από τους γονείς του ? ή στο γονέα που έχει την επιμέλειά του ? αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω

Για την εφαρμογή των ανωτέρω εξαιρέσεων απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικού )


Συνδεθείτε για να μπορέσετε να συνθέσετε και να ανεβάσετε τα δικά σας άρθρα..